دارای تاییدیه از:

اداره دارایی

شورای عالی انفورماتیک

اتاق اصناف

نرم افزار مثلث

نرم افزار حسابداری و انبارداری مثلث دارای تاییدیه از اداره دارایی، شورای عالی انفورماتیک و اتاق اصناف می باشد

این نرم افزار در سه نسخه فروشگاهی، شرکتی و تولیدی طراحی شده و قابل اتصال به دستگاه کارتخوان می باشد

تمامی نسخه های مثلث قابلیت اجرا در حالت تک کاربره و همچنین تحت شبکه برای تعداد کاربر بیشتر را داراست.

نسخه فروشگاهی

تعداد کاربر: از یک تا n
قابلیت نصب بر روی: ویندوز 7 به بالا،
توضیحات تکمیلی: نیاز به نصب sql 2008 بر روی سیستم
در سه نسخه: تک انباره،دو انباره، و چند انباره

نسخه شرکتی

نوع کسب و کار: شرکت ها
تعداد کاربر: از 2 تا n
قابلیت نصب بر روی: ویندوز 7 به بالا،
توضیحات تکمیلی: نیاز به نصب sql 2008 بر روی سیستم

نسخه تولیدی

نوع کسب و کار: تولیدی ها
تعداد کاربر: از 2 تا n
قابلیت نصب بر روی: ویندوز 7 به بالا
توضیحات تکمیلی: نیاز به نصب sql 2008 بر روی سیستم

فهرست