گواهی امضای دیجیتال


امضای دیجیتال نوعی رمزنگاری نامتقارن است. هنگامی که پیغامی از کانالی ناامن ارسال می‌شود،یک امضای دیجیتال که به شکل صحیح به انجام رسیده باشد می‌تواند برای شخص گیرنده پیام دلیلی باشد تا ادعای شخص فرستنده را باور کند و یا به عبارتبهتر شخص گیرنده از طریق امضای دیجیتال می‌تواند این اطمینان را حاصل کند که همان شخص فرستنده نامه را امضا کرده است و نامه جعلی نیست. امضاهای دیجیتال در بسیاری از جنبه‌ها مشابه امضاهای سنتی دستی هستند؛ انجام امضاهای دیجیتال به شکل صحیح بسیار مشکلتر از یک امضای دستی است. طرح‌ها فایل امضای دیجیتال بر مبنای رمزنگاری نامتقارن هستند و می بایست به شکل صحیح صورت گیرد تا موثر واقع شود. همچنین امضاهای دیجیتال می‌توانند امضاهایی غیرقابل انکار را ایجاد کنند به این معنی که شخص امضاکننده نمی‌تواند تا زمانی که کلید شخصی فرد به صورت مخفی باقی‌مانده است، ادعا کند که من این نامه که امضای من را به همراه دارد، امضا نکرده ام. ولی در زمانی که کلید شخصی فرد در شبکه از حالت مخفی خارج شود یا زمان اعتبار امضای او به اتمام برسد شخص می‌تواند امضای دیجیتال خود را انکار کند هرچند که در این حالت نیز با وجود ساختار قوی امضای دیجیتال، این امضا اعتبار خود را حفظ می‌کند. پیغام‌های امضا شده با امضای دیجیتال امکان ارائه به صورت یک رشته بیتی را دارند. مانند:پست الکترونیک، قراردادها و یا پیام هایی که از طریق قواعد رمزنگاری‌ های دیگر ارسال شده باشند.

گواهی امضای الکترونیک حقیقی / حقوقی

این گواهی جهت امضای اسناد و تراكنش‌های الكترونیكی و همچنین احراز هویت كاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه، از این گواهی می‌توان برای امضای دیجیتال اسناد، تراكنش‌های مالی و به طور كلی امضای هر داده‌ی الكترونیكی استفاده نمود.

امضای مهر سازمانی

این گواهی به عنوان گواهی امضای یک شرکت یا سازمان مورد استفاده قرار گرفته و میتواند به عنوان مهرسازمانی آن شرکت یا سازمان در قالب امضای دیجیتال مورد بهره برداری قرارگیرد و تفاوت آن با گواهی امضا این می باشد که، گواهی امضا برای اشخاص صادر شده ولی این گواهی برای شرکت ها و یا سازمان ها صادر می شود و درواقع یک گواهی سازمانی محسوب می گردد.

فروش توکن st3

توکن st3 / احراز هویت و امضای الکترونیک

موارد استفاده توکن

اظهار نامه الکترونیکی مودیان مالیاتی

سازمان بورس اوراق بهادار

شبکه بزرگ ارتباطی صنعت معدن و تجارت ویژه تجار و بازرگانان

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ،پایگاه مناقصات – ستا

و کلیه سامانه هایی که نیاز به هویت کاربران دارند…

یک سال گارانتی به همراه خدمات پس از فروش 24 ساعته

»»»» جهت خرید با شماره تماس 33227727 013 داخلی 22 تماس حاصل نمایید.

فهرست