• نام لوح: هفتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات، رایانه، الکترونیک، ماشین های اداری و هوشمند سازی مدارس
  • تاریخ: آبان 1390
  • سازمان نظام صنفی استان گیلان
فهرست